วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566
ระบบรายงานผลการคัดกรองชุดตรวจ ATK กรมปศุสัตว์

เข้าสู่ระบบ

  

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมปศุสัตว์
© Copyright 2021. Information and Communication Technology Center And Finance Division. Department of Livestock Development. All right reserved.